Hyvinvointiyhteiskunta säilytettävä

Hyvinvointivaltio ei ole koskaan valmis. Se on jatkuvaa työtä tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Hyvinvointivaltiossamme eduskunnalla on keskeinen rooli elintason ja toimeentulon varmistamisessa. Vallalla oleva hallitus on turvannut elintason ja toimeentulon hyvä veli verkoston jäsenille muiden kustannuksella. Näin ei voi jatkua. Hyvinvointivaltio on luotu turvaamaan kaikkien oikeuksia työhön ja toimeentuloon, ei vain harvojen.

Perustulo tulee ottaa käyttöön ensi vaalikaudella korvaamaan monimutkaisen ja nöyryyttävän tukiviidakkomme, jonka rei’istä tippuu ihmisiä tyhjän päälle jatkuvasti. Tämän lisäksi on toteutettava sote-uudistus, jonka keskiössä on ihmisten hyvä hoiva. Terveyskeskusmaksut tulee jättää historiaan ja säätää yksi maksukatto, jonka alle menevät lääkkeet, terveyspalvelut ja matkakustannukset.

Koulutus on keskeinen avaintekijä tulevaisuutemme osalta. Ammattikoulutuksen reformi on epäonnistunut ja sen luomat heikennykset koulutukseen tulee korjata. Tarvitsemme tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa yrityksiin, jotta ne voivat kasvaa ja menestyä. Jatkuva uuden oppiminen on edellytys työelämässä pärjäämiselle. Opiskelu on tehtävä mahdolliseksi ja kannattavaksi jokaisessa elämänvaiheessa.

Työttömiä ei tule rangaista tilanteesta, johon he eivät ole syypäitä. Työpaikkoja vain on yksinkertaisesti vähemmän kuin työntekijöitä vapailla markkinoilla. Aktiivisuuteen tulee kannustaa, mutta se ei voi tapahtua tukia leikkaamalla. 

Meidän tulee panostaa ihmisiin vauvasta vaariin. Vanhustenhoidon resursseja on lisättävä ja riittävä hoitajamitoitus tulee kirjata lakiin. Voitontavoittelu ihmisten kannalta tärkeissä palveluissa kuten varhaiskasvatuksessa ja vanhustenhoidossa tulee kieltää.  

Suomi on kahdeksan kertaa rikkaampi kuin hyvinvointivaltiota luotaessa. Meillä on varaa pitää kaikista huolta. Rakennetaan Suomi, jossa ihmisillä on hyvä olla. Rakennetaan Suomi, jossa todellakin asuu maailman onnellisin kansa. Meillä on siihen varaa.