Puhdas ilmasto

Ilmastonmuutosta enää harva kieltää, fossiilisten polttoaineiden vähentäminen ja lopulta niiden käytön lopettaminen on keskeisiä askelia ilmastopolitiikassa. Vastuuta ilmastonmuutoksen torjumisessa pitää jakaa oikeudenmukaisesti. Se joka saastuttaa enemmän, kantaa myös suuremman vastuun. 

Energiatuotannossa tulee siirtyä enemmän hajautettuun energiantuotantoon, jossa energia tuotetaan kestävästi ja lähellä kulutusta. Uusiutuviin tuotantomuotoihin perustuva hajautettu energiatuotanto on hyvä tapa hillitä ilmastonmuutosta. Keskitetty tuotanto tukeutuu paljolti ulkopuolelta tuotaviin energiaraaka-aineisiin, kuten kivihiileen tai uraaniin. Hajautettu sen sijaan hyvödyntää paikallisia energialähteitä kuten biomassa, aurinko ja tuulienergia. Tämä lisää myös energiaomavaraisuutta.

Metsät ja maaperä toimivat hiilinieluina. On luotava kannustinjärjestelmä, jossa palkitaan hiilinieluihin panostamisesta eli hakkuiden viivyttämisestä ja maan multavuuden parantamisesta. Ympäristön kannalta haitallisia tukia on karsittava ja luotava ohjelma miten niistä luovutaan kokonaan. Teollisuus ei voi elää menneessä maailmassa vaan sen on uusiuduttava ja kannettava kortensa kekoon ilmastonmuutoksen torjumisessa. 

Sähköautoihin siirtyminen on väistämätön kehitys. Siirtymä pitää tehdä järkevästi ja sitä tulee tukea. Kannatan ehdotusta, jossa sähköautot otettaisiin käyttöön työsuhdeautoina. Se loisi käytettyjen sähköautojen markkinat, jolloin useammalla olisi varaa niihin. Pitää myös tukea bensa- ja dieselautojen muuntamista kaasuautoiksi. Nämä muutokset edellyttävät, että Suomessa on kattava sähkö- ja kaasulatausverkosto. 

Liikenteen päästövähennykset eivät voi jäädä ainoastaan sähköautoilla ajavien yksilöiden harteille. Lentoveron käyttöönottoa tulee selvittää ja liikennettä on saatava nykyistä enemmän raiteille. Laivaliikenteen suhteen on tehtävä suunnitelma, miten sen kuormitusta Itämerellä voidaan vähentää. Myös työelämän muutokset on saatava vähentämään päästöjä. Tulee mm. luoda enemmän mahdollisuuksia etäosallistumiselle. 

Ruokatuotannossa on pystyttävä vähentämään lihan kulutusta. Syömme enemmän lihaa kuin koskaan ja se näkyy myös päästöissä. Ihmisten tietoisuutta valintojensa merkityksestä tulee lisätä. Henkilökohtaiset valintamme ohjaavat myös päästökehitystä ja näin hillitsevät tai lisäävät päästöjä. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii tekoja jokaiselta meistä ja jokaisen meistä tulee ottaa vastuu omasta hiilijalanjäljestään. Turvataan elinkelpoinen ilmasto tuleville sukupolville ja eläimille tällä planeetalla.