Toimiva liikenne

Hyväkuntoiset tie- ja raideyhteydet ovat keskiössä niin työmatkaliikennettä ajatellen, että tavaraliikenteen tarpeita huomioiden. Suomi kasvaa kasvukeskuksissa, eri puolin maata. Logistiikan kannalta etäisyys ei ole este, kun tie- ja rataverkosto on siinä kunnossa, että liikenne kulkee nopeasti, varmasti ja turvallisesti. Tunnin juna, Itärata, Hangon raiteiden sähköistäminen, poikittainen maantieliikenne ovat kaikki hankkeita, joilla tuetaan hyvinvointia ja tavaraliikenteen edellytyksiä. 

Suomessa on lukuisia autioituneita juna-asemia. Raideliikenteen yksityistäminen on edennyt Sipilän hallituksen aikana ja jos sama kehitys jatkuu, on käytävä keskustelua onko näiden hylättyjen asemien käyttöä syytä uudelleen käynnistää, esimerkiksi paremman työmatkaliikenteen edistäjänä. 

Julkisten kulkuvälineiden käyttöä tulee lisätä. Valtion ja kuntien tulee huolehtia siitä, että myös pienemmillä paikkakunnilla olisi mahdollisuus yksityisautoilun sijasta käyttää julkisia kulkuvälineitä työmatkaliikenteen ja palveluiden käytön osalta. Työsuhdematkalipun käyttöönotosta on tehtävä houkuttelevampi vaihtoehto kuin yksityisautoilusta.

Kaupungeissa tulee tukea myös pyöräilyn edistämistä. Kattava ja toimiva pyöräilyverkosto ja kaupunkipyörät ovat mainio tapa edistää ihmisten pyöräilyä, vähentää päästöjä, kohentaa ihmisten kuntoa ja sitä kautta heidän jaksamistaan. 

Liikkuivat ihmiset millä tavalla tahansa, tulee sen olla kestävää ja vaivatonta. Valtiolla on avainrooli liikenteen kehittämisessä. Meillä tulee olla visio miten liikennettä kehitetään tasa-arvoisesti ympäri Suomen ympäristöä kunnioittaen.