[Vieraskynä - Terho Ihalainen] - Työelämä murroksessa, vai murretaanko työelämää?

Minkälaista hallitusta ollaan saamassa tulevalle vaalikaudelle. Tämä nykyinen hallitus on noudattanut johdonmukaisesti duunarien kurittamispolitiikkaa.  Sen raastavat kynnenjäljet jättävät valitettavasti syvät arvet tähän yhteiskuntaan, työmarkkinajärjestelmään ja sopimuskulttuuriimme.

Palauttelen mieliin niitä hallituksen alkutaipaleella tekemiä suuria virheitä. Hallituksen suurimpia virheitä vaalikaudella oli puuttua työmarkkinaosapuolien sopimiseen kilpailukykysopimuksen (kiky) muodossa. Sillä sopimuksella ei saavutettu mitään, päinvastoin. Se toi mukanaan eriarvoistamista. Kuten esimerkiksi julkisen alan lomarahaleikkaukset ja työnantajamaksujen siirrot työntekijän kukkarolle. Hallitus asetti pakkolait pelinappulaksi ja ammattiyhdistysliikkeelle ei jäänyt valittavaksi, kuin kahdesta pahasta vähiten paha.

Siinä tilanteessa olisi hallituksen täytynyt antaa täysi tukensa työmarkkinajärjestöille siihen, että kuinka kehitetään työelämää tuottavammaksi nykyisen työajan puitteissa, eikä siihen, mitä tehdään säännöllisen työajan jälkeen. Tarkalleen ottaen työajan jatkamisesta samalla palkalla, siitä tässä oli kyse.

Hallituksen ensiaskelista on jo monella painunut unohduksiin myöskin sen tekemä lakiuudistus vuosilomalla sairastamisen karenssiin. Tämä tehty lakiuudistus oli aiempien ennakkotapausten mukaan, Euroopan unionin lainsäädännön vastainen. Miksi sitten lakiuudistus tehtiin? Siksi, että hallitus tiesi ammattiyhdistyksien vievän asian Eurooppa tasolle ratkaistavaksi ja tämän ratkaisun viipyvän yli nykyisen hallituksen valtakauden. Näin hallitus pelasi aikaa ja rokottaa työntekijöitä, jopa ennakkotapausten vastaisesti. Lisäksi hallitus on heikentänyt työntekijän asemaa, koeajan pidentämisellä ja määräaikaisten työsuhde-ehtojen heikennyksillä.

Työntekijöiden kestokykyä koetellessaan hallitus kohtasi ay liikkeen yhteisvoiman vuoden 2018 aikana poliittisen lakkojen muodossa. Tähän ammattiyhdistys oli pakotettu, muutoin kurittamispolitiikka olisi saanut liialliset mittasuhteet.

Tulevat vaalit ovat hyvinkin merkittävät työntekijöiden näkökulmasta. Aiemmin porvaripuolueiden ei ole nähty vastaavalla tavalla hyökkäävän työntekijöitä vastaan. Julkisuuspuheet siitä, että hyökkäys on ay liikettä vastaan ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä on hyökkäys kaikkia työntekijöitä vastaan.

Uusi vaalien jälkeen perustettava hallitus ei tee riittäviä uudistuksia työntekijöiden näkökulmasta parantaviin asioihin, ellei vasemmisto saavuta vaaleissa tarvittavaa enemmistöä.

Suomi on sopimusyhteiskunta ja sellaisena haluan sen myöskin säilyvän. Sopimalla rakennamme turvallisen, tuotteliaan yhteiskunnan ja tälle ajattelutavalle haluan jatkoa tulevilta päättäjiltä.

Työelämän laadun parantaminen muodostuu kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kehittämisen osatekijöinä ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen systemaattinen ylläpito ja kehittäminen, liiketoiminnan ja työprosessien kehittäminen, sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Näillä osatekijöillä luodaan hyvinvointia tulevalla vaalikaudella.

Olen osaltani tukemassa Villen valintaa Eduskuntaan.

Terho Ihalainen

Sopimusasiantuntija

Teollisuusliitto ry